Requisits

· Tenir 18 o mes anys

· Disposar de Llicència federativa de la FEEC C o superior corresponent a l'any 2017, o llicència equivalent d'altres federacions o assegurança equivalent

· Gaudir d’una condició física acceptable; és molt recomanable tenir nocions de muntanyisme

· Assistència mínima del 80% de les sessions teòriques i del 100% de les sessions pràctiques

· Haver signat i acceptat els fulls de descàrrec en cas d’accident

· Conèixer i acceptar el reglament del Curs, veure tríptic informatiu

· Limitació de places (per temes de seguretat i aprofitament) a 32 i un mínim de 25 alumnes

· Possibilitat d’aconseguir el material que l’equip tècnic del curs indicarà, que és el mínim indispensable per seguir les pràctiques

· Acceptar les recomanacions de seguretat i de protecció del medi que es facin des de l’equip coordinador

· Disponibilitat de treballar en equip i esperit participatiu

· Ganes d’aprendre